styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy  świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartośc - patrz tekst na główniej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Zakliczyn

30 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. Okazuje się, że w następnych latach zarówno dochód jak i wydatki gminy będą coraz mniejsze. Zakliczyn czeka zaciskanie pasa.   Na sesji mowa była m.in. o współpracy z Austriakami. Zarówno radni jak i sołtysi wyrazili swe niezadowolenie z powodu lokalizacji przystanków dla autobusów, którymi uczniowie dostają się do szkoły. Tak jak w innych tego typu gminach trzeba zmienić granice tzw. aglomeracji gminy, by dostosować się do wskaźników kanalizacyjnych narzuconych nam przez Unię Europejską. Część gospodarstw w gminie Zakliczyn będzie wskutek tego skazana wyłącznie na szamba. Pojawiło się także na sesji zapytanie do naszego reportera – dlaczego polskie radio nadaje tak mało polskich piosenek. Pracowników interwencyjnych nazwano leniami. Radni zajęli się także skargą na funkcjonowanie gminnej opieki społecznej, której zarzucono arogancję. Okazało się, że dochody gminy Zakliczyn będą maleć w następnych latach i to o 2 miliony złotych rocznie, podobnie zresztą jak wydatki, które będą topnieć w jeszcze większym tempie. Bieda będzie zaglądać w oczy gminie Zakliczyn podobnie jak i innym polskim gminom. Oficjalnie jednak władze centralne naszego kraju, na czele z premierem Tuskiem ogłosiły niedawno uroczyście koniec kryzysu (sic!). Poniżej prezentujemy więcej zdjęć oraz relację filmową z sesji.
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Większość osób, którym przyszło kiedykolwiek sięgnąć po podręczniki, czy powieści historyczne, zdaje sobie sprawę, że kwestie wiary wywarły ogromny wpływ na losy świata. Krucjaty, Reformacja i idąca za nią Kontrreformacja, czy konflikty religijne w Anglii, niosły za sobą spektakularne skutki. Warto jednak wiedzieć, że wojny religijne toczyły się nie tylko, w tak zwanym, wielkim świecie. Wchodząca w obręb powiatu tarnowskiego, dzisiejsza gmina Zakliczyn, była miejscem konfliktu między Kościołem katolickim, a arianami. Bracia Polscy osiedlili się na terenie wsi Lusławice z początkiem XVI wieku. Dzięki wsparciu właścicieli miejscowości, Błońskich i Taszyckich, wyznawcy doczekali się zboru i szkoły. Ta ostatnia instytucja była kusząca dla młodzieży szlacheckiej, nie tylko ariańskiej. Założenie drukarni, zjazdy wyznawców, a przede wszystkim obecność poważanych myślicieli sprawiały, że sekta rosła w siłę. Dochodziło nawet do sytuacji, że Bracia Polscy posiadali tak duże wpływy i pewność siebie, że w świątyniach katolickich urządzali stajnie dla koni. Gdy w Lusławicach osiedlił się włoski teolog i przywódca duchowy, Faust Socyn, miejscowość utwierdziła się na pozycji stolicy polskiego arianizmu. Klasztor w Zakliczynie W miarę jednak zdobywania przez arian coraz większych wpływów, kończyła się cierpliwość miejscowych władz kościelnych. Walka z innowiercami, którą podjął kler i katolicka szlachta, wpłynęła na losy nie tylko miejscowej społeczności. W 1622 roku poświęcono ziemię pod pierwszy na ziemiach polskich klasztor Franciszkanów – Reformatów. Postawa członków wspólnoty klasztornej, czyli skromność, ubóstwo i równoczesna gotowość do rozmowy na tematy wiary okazały się zbawienne dla sprawy chrześcijańskiej. Nie tylko umacniała się wiara zgromadzenia wiernych parafii zakliczyńskiej, ale i osłabiała żarliwość arian. Z biegiem czasu zbór i szkoła Braci Polskich przekazana została zakonnikom i ślady dawnej potęgi zaczęły zanikać. Budynki należące do wspólnoty innowierczej zostały po części spalone, a po części rozebrane na materiał budowlany. Lokalna wojna katolicko-ariańska zakończyła się upadkiem potęgi Braci Polskich, a stosunek miejscowej społeczności stawał się z biegiem czasu coraz bardziej wrogi. Kulminacją zdaje się być wiek XIX, kiedy to ludność zaczęła dziesiątkować epidemia cholery. Jeśli wierzyć części źródeł, korzystając z podpowiedzi miejscowego proboszcza chłopi, by zapobiec dalszym nieszczęściom irozszerzaniu się epidemii, wrzucili do pobliskiego Dunajca zwłoki arian. Losu tego miały też nie uniknąć szczątki Fausta Socyna, pochowanego w Lusławicach. Wojna ta miała również bardziej światły skutek, rozpoczęła trwającą do dnia dzisiejszego działalność ruchu franciszkańskiego w Polsce. Na pierwszym zdjęciu Faust Socyn Joanna Sowa ____________________________________________________________________________________________ Papierową wersję pisma „PRAWDĘ MÓWIĄC" można kupić także w Tarnowie (od piątku, 30 listopada) w: Sklep Józefa Skórki u zbiegu ulic Wałowa i Krakowska ul. Katedralna 4, Tarnów, tel.: 14 627 82 28 w najbliższym numerze m.in.: - Kim jest naprawdę Piotr Dziża, jeden z organizatorów Festiwalu Niepodległości w Tarnowie? - Czy można ufać komuś, kto atakuje radnych za to, że uhonorowali biskupa, kto nie spłaca swych długów, choć jest zdolnym do pracy, kto sympatyzuje z lefebrystami, którzy uważają, że bł. Jan Paweł II rzekomo "niszczył Kościół katolicki" i kto stara się usprawiedliwić b. oficera komunistycznej SB, pracującego w wydziale ds. Kościoła katolickiego? _____________________________________________________________________________________________
czytaj więcej...

(4 komentarzy)