styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy  świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartośc - patrz tekst na główniej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Rzepiennik Strzyżewski

Wczoraj, 6 listopada odbyła się sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, zdominowana przez skargi rodziców na fatalne dożywianie uczniów w gminnych szkołach oraz problemy związane z wejściem w życie słynnej już ustawy śmieciowej PO-PSL oraz jego konsekwencjami. Sesję rozpoczęła dyskusja na temat bardzo złej jakości posiłków, oferowanych uczniom w szkołach gminnych. Ciekawą wydaje się inicjatywa budowy na terenie gminy obserwatorium astronomicznego oraz figur planet naszego Układu Słonecznego. Na pewno będzie to dużą atrakcją turystyczną, która przyciągać tu będzie turystów. Następnie i radni, i miejscowy lekarz nie zostawili suchej nitki na antyhumanitarnych praktykach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzieci z gminy Rzepiennik Strzyżewski muszą jeździć do Tarnowa, by np. przeprowadzić lakierowanie uzębienia. Mogą być zapisane dopiero na 2016 lub 2017 rok do ortodonty! Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności miejscowej OSP oraz ze skargą mieszkańca gminy – pana Grybosia. Sesję zakończyła dyskusja na temat przetargu na wywóz odpadów oraz wszystkich komplikacji wynikających z wejścia w życie absurdalnej ustawy śmieciowej PO-PSL. Czy dożywotni wójt gminy to dobry pomysł? Coraz częściej słychać głosy, domagające się ograniczenia długości sprawowania władzy w gminie przez tę samą osobę do dwóch kadencji. Zwłaszcza w małych miejscowościach zauważalne jest tworzenie się lokalnych „układów” wokół „długowiecznego” wójta czy burmistrza, które blokują rozwój gminy. Niektórzy pytają, czy w gminie Rzepiennik Strzyżewski funkcja wójta jest dożywotnia, jako że Kazimierz Fudala sprawuje ją od czasów późnego PRL-u (wówczas jeszcze jako naczelnik). W przypadku Rzepiennika sprawdza się chyba zasada, iż po wielu kadencjach tego samego wójta czy burmistrza następuje albo stagnacja, albo wprost upadek gminy. Rzepiennik Strzyżewski zajmuje ostatnie miejsce w tarnowskim powiecie (na 16 gmin), jeśli chodzi o dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca. Sytuacja jest tu więc tragiczna. Rzepiennik Strzyżewski wydaje się być gminą źle zarządzaną nie tylko w sferze gospodarczej, ale także kulturalnej. Na przykład jeśli chodzi o liczbę czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców, gmina ta zajmuje dopiero 13 miejsce w powiecie tarnowskim (na 16 gmin w sumie). Katastrofalny obraz dopełnia pozycja Rzepiennika Strzyżewskiego na liście rankingowej, obrazującej ilość podmiotów w rejestrze REGON na 10 tysięcy mieszkańców. Tutaj Rzepiennik Strzyżewski zajmuje przedostatnie, tj. 15. miejsce w powiecie tarnowskim. Brak podmiotów gospodarczych oznacza brak wpływów do kasy gminy, a więc - biedę tej gminy. Dobrze chociaż, że - jeśli idzie o wydatki na obsługę długu publicznego w % wydatków ogółem budżetu gminy - Rzepiennik Strzyżewski jest na pierwszym - w pozytywnym sensie tego określenia - miejscu (a nie - jak wcześniej było omyłkowo tu podane - na ostatnim) w powiecie tarnowskim. Niewielki procentowy udział wydatków na spłatę długu w ogólnych wydatkach gminy jest jednak małym pocieszeniem dla mieszkańców gminy, która ma swym terenie tak mało przedsiębiorstw i co się z tym wiąże - najmniejsze dochody na jednego obywatela w powiecie tarnowskim.  Chyba najwyższy już czas, by mieszkańcy Rzepiennika Strzyżewskiego zastanowili się nad zmianą lokalnych władz. Ciągłe tkwienie w epoce „kamienia łupanego” sprzyjać będzie jedynie ucieczce młodych ludzi z tej gminy.   Poniżej prezentujemy więcej zdjęć z sesji oraz relację filmową.
czytaj więcej...

(25 komentarzy)