styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy  świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartośc - patrz tekst na główniej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Radłów

Dzisiaj, 11 marca 2013 w Radłowie (powiat tarnowski) odbyła się sesja Rady Gminy, a dokładniej mówiąc Rady Miejskiej, jako że Radłów od pewnego czasu ma prawa miejskie. Jeden ze skarżących się na lokalną władzę obywateli, porównał Urząd Gminy do… „agencji towarzyskiej”. Sesja miała dość spokojny, by nie rzec nużący charakter. Rada Gminy Radłów mogłaby starać się o wpisanie do jakiejś księgi światowych rekordów, jeśli chodzi o brak ochoty radnych nie tylko do wyrażania krytycznych uwag, ale w ogóle do wypowiadania się na sesji. Brak opozycji w samorządzie zazwyczaj – co może wydać się na pierwszy rzut oka paradoksem – nie wychodzi na zdrowie władzy wykonawczej, czyli wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi (co pokazuje choćby przykład Tarnowa).  W punkcie „interpelacje” głos zabrała jedna radna, a głosowania wyglądały tak, jak w czasach Gierka – „kto za?”, „kto przeciw?”, „nie widzę”. W odróżnieniu od radnych aktywność przejawiają natomiast mieszkańcy gminy, którzy złożyli kilka skarg na lokalne władze. Jednak zarówno Komisja Rewizyjna, jak i cała Rada uznały je za bezzasadne. Skargi złożyli mieszkańcy Przybysławic, sugerując naruszenie prawa przez samorząd radłowski oraz mieszkańcy Siedlca, domagający się (bezskutecznie) odwołania swego sołtysa. Wpłynęła też skarga na działalność burmistrza Radłowa.  Uderzał brak dyskusji radnych na sesji. Mieszkańcy gminy powinni porównać swe dotychczasowe opłaty za wywóz śmieci z nowymi, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych (patrz nasza relacja filmowa poniżej).  Ktoś w pewnym momencie zażartował, że jeden z radnych zagłosował w końcu inaczej niż pozostali po tym, gdy przejrzał jeden z numerów pisma „Prawdę mówiąc”. Może rzeczywiście ta lektura miała jakieś terapeutyczne skutki, bo radny nie zagłosował „za”, lecz wstrzymał się od głosu. Radni wyśmiali pismo jednego z mieszkańców, który opisał sposób obniżenia opłat za energię elektryczną w Chicago, co po raz kolejny dowodzi, iż Polska – przy tym sposobie ignorowania rozwiązań przyjmowanych w innych krajach – jeszcze długo będzie zajmować ostatnie miejsca we wszystkich możliwych rankingach międzynarodowych, a obywatele będą skazani na postpeerelowskie  metody działania władzy.  Inny mieszkaniec pytał o wyniki kontroli, jakie w Urzędzie Gminy przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zdenerwowany odpowiedzią, porównał urząd do … „agencji towarzyskiej”… Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na brak aktywności na terenie gminy Radłów konserwatywnych / prawicowych środowisk. Obecny burmistrz kojarzony jest z Platformą Obywatelską, a poprzedni związany był z PSL. Ta ostatnia partia ma swych radnych w radzie. Całkowicie nieobecny na tym terenie jest PiS, choć znaczna część mieszkańców gminy Radłów ma poglądy prawicowe. Chyba powiatowe kierownictwo PiS zapomniało o tym terenie? Patrz poniżej – galeria zdjęć oraz relacja filmowa z sesji, a także wykłady red. Ciesielczyka w Kalifornii i Arizonie. Jeśli masz ciekawy temat, dotyczący Twojej gminy, powiatu, zadzwoń do nas: tel. 691 222 272  lub napisz: e-mail:  prawdemowiac1@gmail.com    -  Prawdę mówiąc, ul. B. Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
czytaj więcej...

(9 komentarzy)